4. Modul

5. Modul

Der rettes opmærksomhed mod at integrere massageformer, der tager sit udgangspunkt i henholdsvis hud, muskler og knogler, samt hvilken betydning disse lag i kroppen har for den fysiske og psykiske tilstand. Der arbejdes med:

 • Hvordan man på en blid, men virkningsfuld måde kan arbejde med vekselbade og stimulering af venekredsløbet
 • “Trigger-punkter”
 • Kroppens reflekszoner ud fra det perifere nervesystem og musklerne
 • Massagens anvendelsesmuligheder
 • Praktiske og økonomiske forhold omkring inddragelsen af pædagogisk massage i institutions regi
 • Supervision.

På femte modul er der fokus på, hvordan man dybere kan bearbejde spændinger gennem kranio-sakral massage. Massagen er en afbalancering af kranie, rygsøjle og korsben og den påvirker især nervesystemet, samt fremmer cirkulationen af cerebrospinalvæske. Hermed skabes en bevægelse der forplanter sig gennem hele kroppen, og det er denne bevægelsesrytme og -kvalitet som kranio-sakral massage "modellerer". Der arbejdes udenpå tøjet.

Der arbejdes med at:

 • sanse kranio-sakral rytmen
 • Løsne spændinger i bindevævsstrukturen omkring knoglerne i kraniet, rygsøjlen og korsbenet
 • Fremme cirkulationen af cerebrospinalvæske
 • Løsne spændinger omkring vagusnerven
 • Uddybende viden om anatomi, fysiologi og pædagogik i forbindelse med modulets massageformer.
Der gives supervision og opfølgende inspiration i forbindelse med igangværende pædagogiske massagearbejde.

Introduktion / Formål & 1. Modul / 2. Modul & 3. Modul