2. Modul

3. Modul

Der arbejdes med massage, hvor man søger at give modtageren en oplevelse af psykisk og fysisk balance. Mange personer indenfor det pædagogiske område er belastede kropsligt, følelsesmæssigt eller mentalt. Det er derfor befordrende for trivsel og udvikling at arbejde med balancering, som kan stimulere modtagerens kropslige bevidsthed og selvbevidsthed, samt at give opmærksomhed, ro og nærvær. Der arbejdes med:

 • Metode til at styrke samspil gennem tillids- og kontaktskabende berøringslege, såvel i èn til èn kontakt som til mindre grupper
 • Uddybende arbejde med mennesker der er taktilt sky
 • Gennemgang af film om pædagogisk ­massage
 • Varmepudemassage
 • Kroppens spændingsmønstre
 • Anatomi og fysiologi i relation til modulets massageforme
 • Signaler i kropssprog
 • Grænser og grænsesætning
 • Supervision af massage i forbindelse med deltagernes praktiske erfaringer.

Opmærksomheden rettes hen imod at oparbejde en stadig dybere forståelse af sammenhænge mellem krop og følelser og af, hvordan denne viden kan integreres i det pædagogiske arbejde med berøring og massage til målgrupper med forskellige forudsætninger. Der arbejdes med:

 • Forskellig berøring udenpå tøjet, hvor målet er at stimulere modtagerens oplevelse af kropslig integritet, afslappethed, tillid og tryghed, samt at styrke sanseintegrationen
 • Rytmisk massage, hvorigennem man kan understøtte modtagerens egen rytme
 • Udspænding af korte muskler og sener med henblik på at øge modtagerens bevægelighed f.eks. ved spasticitet
 • Ledsamling
 • Lymfemassage
 • Yderligere uddybning af anatomi, fysiologi og pædagogik i forbindelse med modulets massageformer
 • Samtale som støtte i en vækstproces
 • Sansning.

Introduktion / Formål & 1. Modul / 4. Modul & 5. Modul