Formål

1. Modul

 • Deltagerne får forståelse for de holdninger og metoder den pædagogiske massage bygger på samt viden om, hvordan man kan bruge massagen i det pædagogiske arbejde
 • Deltagerne får indblik i anatomisk og fysiologisk teori i forbindelse med massage og herunder indsigt i den betydning taktil stimulation og massage har for hjerne, nervesystem, sanser, krop, psyke og kommunikation
 • Deltagerne tilegner sig grundlæggende massage- og berøringsteknikker, der er egnede indenfor det pædagogiske arbejdsområde, hvis fælles mål er at bibringe modtageren en tilstand af psykisk og fysisk velvære, afspændthed, tryghed, nærvær og oplevelser af egen krop og eksistens
 • Deltagerne får metoder til at styrke modtagerens sanseintegration og motivation for at indgå i kontakt og samspil. Der opnås desuden indsigt i, hvordan man kan arbejde med mennesker, som er berøringsangste
 • Deltagerne får videreudviklet deres egen intuition og evne til empati særligt med relation til kroppens udtryk og den nonverbale kommunikation
 • Deltagerne erhverver sig færdigheder i at anvende massage, som kan indgå som led i personalepleje og på den måde danne udgangspunkt for etablering af et fælles forståelsesgrundlag for massagens kvaliteter i det pædagogiske arbejde.

Massageformene, der undervises i, danner basis for de efterfølgende moduler og er opbygget, således at de udvikler teoretisk og praktisk kendskab til samspillet mellem krop og psyke. Der lægges vægt på at oparbejde et naturligt forhold til både det at give og at modtage massage. Der arbejdes med:

 • At deltagerne får praktisk erfaring gennem udveksling af massage på forskellige kropsområder på en sådan måde, at helhedsoplevelsen varetages
 • Gennemgang af de basale greb og strøg
 • Anvendelse af forskellige hjælpemidler m.h.p. at kunne tilnærme sig mennesker med berøringsangst (taktil skyhed) således, at de på længere sigt kan komme til at acceptere berøring
 • Pædagogisk massage m.h.p. at hæve eller sænke arousalniveau
 • Metoder til at lægge modtageren trygt og behageligt tilrette
 • Opbygning af et massageforløb
 • Fodmassage i fodbad
 • Ydre og indre forberedelse til massage
 • Massageolier og deres fysiske og psykiske betydning
 • Erhvervelse af praktisk erfaring gennem udveksling af massage på forskellige kropsområder på en sådan måde, at helhedsoplevelsen varetages
 • Teorigrundlag for berøringens betydning
 • Arbejde med grænsesætning på en respektfuld, understøttende og konstruktiv måde med udgangspunkt i massagen
 • Arbejdsstillinger
 • Anatomi, fysiologi og pædagogik i relation til massagen
 • Etik og menneskesyn.

Introduktion / 2. Modul & 3. Modul / 4. Modul & 5. Modul