2 årig pædagogisk massageuddannelse

Den 2-årige uddannelse i pædagogisk massage er opbygget i 5 moduler af hver 4 dage. Uddannelsen er såvel teoretisk som praktisk. Undervisningen retter sig henimod at udvikle viden om, evner for og færdigheder i at anvende pædagogisk massage som et led i det samlede pædagogiske arbejde. Der kræves ikke fagspecifikke deltagerforudsætninger.

Der er udviklet specielle massageformer og berøringsteknikker, som foregår direkte på huden eller udenpå tøjet. Begge er egnede i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, der er psykisk udviklingshæmmede, omsorgssvigtede, sindslidende etc. - men også med børn, unge og voksne indenfor normalområdet f.eks. i børnehaver, fritidshjem/klubber og plejehjem.

Der undervises i korte og afgrænsede samt i længerevarende mere omfattende massageformer.

Når den pædagogiske massageuddannelse er bygget op omkring 5 moduler indebærer det, at der i de mellemliggende perioder vil være lejlighed til at praktisere massage og til at udføre de praktiske og teoretiske opgaver, som bliver givet i uddannelsesforløbet. Den opnåede erfaring og spørgsmål i tilknytning hertil vil blive taget op og inddraget i forbindelse med undervisningen, ligesom der gives supervision i forbindelse hermed.

Efter tilmeldingsfristens udløb bliver uddybende program for uddannelsens indhold tilsendt.

Formål & 1. Modul / 2. Modul & 3. Modul /
4. Modul & 5. Modul