Priser

Tilmelding

Priserne er inkl. overnatning i enkeltværelser i feriehuse.
Endvidere er forplejning og undervisningsmateriel samt bogen: ”Berøring og dens betydning – massage som pædagogisk redskab” og dvd’en: ”11 film om pædagogisk massage”, inkluderet i prisen.
Dersom overnatning ikke ønskes, gives der en rabat på 250 kr. pr. nat.

Grundkursus i
Pædagogisk massage
1. modul: 12.-15. nov. 2019
2. modul: 10.-13. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 28. okt. 2019
Pris: 11.752 kr. + moms i alt 14.690 kr. for hele grundkurset (grundkurset er det samme som uddannelsens to første moduler).

2-årig uddannelse i
Pædagogisk massage

1. modul: 12.-15. nov. 2019
2. modul: 10.-13. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 28. okt. 2019
Pris: 29.380 kr. + moms i alt 36.725 kr. for hele uddannelsen (kan fordeles på 3 regnskabsår).

GENERELT
2., 3., 4. & 5. modul vil være i første og andet halvår 2020 og i første og andet halvår 2021.

Vedr. betalingsmåde for kurset
– se tilmeldingsblanketten.

Tilmeldingen er bindende for hele grundkurset og for hele uddannelsen.
Ved tilmelding tilsendes meddelelse om optagelse – og efter tilmeldingsfristens udløb praktiske og kursusrelaterede informationer, deltagerliste mm.
Undervisningen foregår på
Hou Søsportscenter i Hou.

Du tilmelder dig de enkelte kurser ved at udfylde og indsende tilmeldingsformularen til
Center for Pædagogisk massage ApS
v. Eirik Tollefsen
Bøgevej 52, 8680 Ry,
Tlf. 2098 8247
e-mail: tollefsen@email.dk

Optagelse på uddannelsen og kurserne sker i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.
Efter tilmeldingsfristens udløb bliver der udsendt brev om optagelse, informationer om undervisningsstedet, deltagerliste o.a.
Tilmeldingen er bindende for hele grundkurset og hele uddannelsen.

Tilmeldingsformularen kan rekvireres på ovenstående adresse eller hentes her i pdf-format.