Grundkursus i
Pædagogisk massage

Grundkurset indgår som de 2 første moduler af den 2-årige uddannelse i pædagogisk massage. Læs om formål og indhold under uddannelsen.


Individuel
supervision

Individuel supervision tilrettelægges i relation til egen massagefærdighed og arbejdsopgave.


Personalekurser
i institutionen

Indhold og formål


Foredrag om
Pædagogisk massage

Foredragets temaer fastlægges i samarbejde med institutionen.

Efteruddannelseskurser i Pædagogisk massage

Efteruddannelseskurset er åbent for dem der har gennemgået den 2 årige Pædagogiske massageuddannelse, eller for andre som har tilsvarende forudsætninger og erfaringer.
Formålet med efteruddannelseskurserne er at skabe et forum, hvor man kan udveksle erfaringer, udbygge færdigheder, holde sig ajour med udviklingen af pædagogisk massage i teori og praksis og modtage supervision med det formål at øge den personlige og faglige kompetence.

Efteruddannelseskursus 1

”Trigger point” massage hvor sensitive punkter i spændte muskelfibre skånsomt bearbejdes. Derved øges gennemstrømning som kan afhjælpe fysiske og psykiske spændinger.
Anatomi og fysiologi i forbindelse med massageformen.
Evt. andre temaer deltagerne ønsker at tage op.

Efteruddannelseskursus 2

”Kropsbevidshedsmassage” som åbner op til dybere selvbevidsthed, alt efter de ressourcer der er til rådighed.
Anatomi og fysiologi i forbindelse med massageformen.
Evt. andre temaer deltagerne ønsker at tage op.