Information

Kurserne er internatkurser.
Undervisningen afholdes på Hou Søsportscenter, Hou i naturskønne omgivelser ved østkysten
Overnatning sker i feriehuse.

Undervisningen i pædagogisk massage henvender sig til personale, der har pædagogiske arbejdsopgaver med børn og voksne indenfor normal- og specialområdet.

Kurserne har fokus på omsættelighed til modtagere indenfor det pædagogiske arbejdsområde. Undervisningsformen veksler mellem teori, pædagogiske oplæg og demonstrationer, praksisrelateret udveksling og opsamling af erfaringer, spørgsmål og svar, diskussion og supervision.

Den 2-årige pædagogiske massageuddannelse og grundkurset afsluttes med uddannelses-/kursusbevis.

Ved tilmelding tilsendes meddelelse om optagelse - og efter tilmeldingsfristens udløb praktiske og kursusrelaterede informationer, deltagerliste mm.

I kursusprisen for grundkursus og den 2-årige uddannelse er inkluderet bogen ”Berøring og dens betydning – massage som pædagogisk redskab.” og dvd'en “Pædagogisk massage – 11 film om massage som pædagogisk redskab

Uddybende oplysninger om de pædagogiske massagekurser fås ved henvendelse til:

Center for Pædagogisk massage ApS
v. Eirik Tollefsen
Bøgevej 52
8680 Ry
Tlf. 2098 8247
tollefsen@email.dk