Pædagogisk massage
- 11 små film om
massage som pædagogisk redskab

Klip fra filmene:

DVD'ens samlede varighed: 58,5 min.

Uddybende tekster om filmene:

Alle tekster ligger i pdf-format.

Prisen for DVD'en er 300 kr. inkl moms, ekskl. forsendelse.